Prishöjning

21 Aug

Jag vill uppmärksamma mina ärade gäster på att från och med 1 november 2014 är jag nödsakad att höja dygnspriset för en katt till 250 kr per påbörjat dygn.

Mina tjänster kommer också att förändras till det bättre. En större rastgård är på gång att byggas. Tanken är att jag ska kunna umgås med mina gäster utomhus, när vädret tillåter, med bus och lek. Där kommer att finnas tunnlar, klättertorn och lite annat kattkul. Och om IT-gudarna är med mig så blir det också levande sändningar i real-tid härifrån. Man ska alltså kunna gå in på hemsidan och titta på vad katterna och jag håller på med, närsomhelst under dygnet. Tidplanen för dessa projekt är ”Det som är värt att göras, måste få ta den tiden det tar”. Men avsikten är att båda projekten ska bli  klara innan årets slut.

Comments are closed.