Bokningsblankett

Incheckning, datum och tid:
?
Fyll i ett giltigt datum och tid.
Utcheckning, datum och tid:
?
Fyll i ett giltigt datum och tid.
Matte och/eller husse:
Adress:
Telefon:
E-post:
Kattens namn:
Ras:
Försäkrad i bolaget:
Försäkringsnummer:
Vår tillfälliga adress och kontaktuppgifter:
Om vi själva inte kan nås under vår frånvaro har vi som kontaktperson utsett (personen är vidtalad och medveten om ansvaret):
Vår katt har speciella önskemål:
Hemma brukar vår katt äta:
Vår katt har de här kattsonliga egenskaperna:
Skriv av siffrorna och bokstäverna från rutan:
Skriv av siffrorna och bokstäverna från rutan: