Liten prick vilar ut…

4 Jan

… medan Katten klurar på nästa drag.

Comments are closed.